Azure DevOps

Azure DevOps

Bij DevOps ligt de nadruk op een samenwerking tussen software-engineers (development) en andere IT-specialisten (operations). Beide partijen hebben elkaar nodig om nieuwe software snel en foutloos te ontwikkelen. Microsoft ondersteunt DevOps-teams gedurende de gehele ‘development lifecycle’ met Azure DevOps. Hiermee kunnen development en operations efficiënter samen aan code werken.

Azure DevOps werd in 2018 gepresenteerd als de opvolger van Visual Studio Team Services (VSTS), dat nog niet zo lang geleden als Visual Studio Online (VSO) door het leven ging. Met ingang van de 2019-versie zal Azure DevOps Server bovendien de nieuwe naam zijn voor de on-premise Team Foundation Server (TFS).

Azure DevOps biedt een verzameling aan tools.

Azure Pipelines

Een zogenaamde Continuous Integration & Continuous Delivery-tool (CI/CD). Azure Pipelines is ontworpen om code te bouwen, deze te testen en vervolgens uit te rollen naar elk gewenst platform (on-prem en cloud). Of zoals Microsoft het omschrijft: ‘Verbind met GitHub of elke andere Git-repository en lever continu.’

Azure Pipelines is beschikbaar op GitHub. Voor opensource-repository’s zijn tot tien gelijktijdige CI/CD-pipelines gratis te gebruiken. De integratie van het eerder dit jaar overgenomen GitHub in de dienstverlening van Microsoft wordt daarmee steeds zichtbaarder.

Azure Pipelinres claimt dat je in elke taal kunt bouwen en testen, waaronder Go, Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C / C ++, .NET, Android en iOS-apps. Azure Pipelines ondersteunt gehoste agents voor Windows-, Mac- en Linux-apps zonder dat de gebruiker zich zorgen hoeft te maken over de infrastructuur voor het bouwen en testen van applicaties. U kunt CI configureren of uw toepassingscode wordt opgeslagen in Azure Repos, GitHub, GitLab of Bitbucket.

Nadat de applicatie is gebouwd kan Azure Pipelines gebruikt worden om naar elk platform uit te rollen, inclusief Linux of Windows VM’s, Kubernetes of Azure PaaS Services. Uiteraard ook naar cloud, zoals AWS of GCP.

Azure Boards

Dit is de plaats voor het plannen, bijhouden en bespreken van werkzaamheden. Met Azure Boards kunnen teams hun softwareprojecten beheren. Het biedt een uitgebreide set mogelijkheden, waaronder ondersteuning voor Scrum en Kanban, het heeft aanpasbare dashboards en geïntegreerde (aan te passen) rapportage.

U kunt snel en eenvoudig beginnen met het volgen van gebruikersverhalen, achterstanditems, taken, functies en bugs die aan een project zijn gekoppeld. U houdt werk bij door zogenaamde werkitems toe te voegen op basis van het proces en de werkitemtypen die beschikbaar zijn voor uw project.

Azure Artifacts

Azure Artifacts is een zogenaamde Package Manager extensie waarmee u NuGet-, npm- en Maven-pakketten gemakkelijk kunt ontdekken, installeren en publiceren in Azure DevOps. Het is diep geïntegreerd met andere onderdelen zoals Build, zodat pakketbeheer een naadloos onderdeel van bestaande workflows wordt.

Azure Repos

Met Azure Repos beschikken ontwikkelaars over een tool voor codereviews. Microsoft biedt een onbeperkt aantal gratis Git-repository’s met geavanceerde mogelijkheden voor bijvoorbeeld reviews, filemanagement en het zoeken naar code.

Azure DevOps ondersteunt twee soorten versiebeheer, Git en Team Foundation Version Control (TFVC). Hier is een kort overzicht van de twee versiebeheersystemen:

  • Team Foundation Version Control (TFVC): TFVC is een gecentraliseerd versiebeheersysteem. Meestal hebben teamleden slechts één versie van elk bestand op hun ontwikkel machine. Historische gegevens worden alleen op de server bewaard. Branches zijn padgebaseerd en gemaakt op de server.
  • Git: Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem. Git-opslagplaatsen kunnen lokaal leven (zoals op de computer van een ontwikkelaar). Elke ontwikkelaar heeft een kopie van de bronrepository op zijn computer. Ontwikkelaars kunnen elke set wijzigingen op hun computer vastleggen en versiebeheerbewerkingen uitvoeren (zoals geschiedenis en vergelijken zonder een netwerkverbinding).

Git is eigenlijk dé methode voor versiebeheer voor nieuwe projecten. Gebruik Git voor versiebeheer van uw projecten, tenzij er specifieke behoefte is aan de gecentraliseerde functies voor versiebeheer in TFVC.

Azure Test Plan

De naam zegt het: dit is de alles-in-een-oplossing voor het testen van applicaties. Azure Test Plan biedt de mogelijkheden voor uitvoeren van geautomatiseerde en handmatige tests en het verzamelen van feedback van gebruikers. Dat gaat gewoon via een browser.

Azure Test Plan of de Test hub in Azure DevOps Server biedt drie hoofdtypen testbeheer onderdelen: testplannen, testsuites en testcases. Deze elementen worden in een werkrepository opgeslagen als speciale typen werkitems. Ze zijn te exporteren of te delen met een team en profiteren van een nauwe integratie binnen Azure DevOps.

Testplannen groeperen testsuites en individuele tests samen. Testplannen omvatten statische tests, op behoeften gebaseerde suites en op vraag gebaseerde suites.

Testpakketten groeperen tests in afzonderlijke testscenario’s binnen een enkel testplan. Door tests te groeperen, worden testscenario’s overzichtelijker.

Test Casus valideren afzonderlijke delen van uw code of app-implementatie. U kunt ervoor zorgen dat uw code correct werkt, geen fouten bevat en voldoet aan bedrijfs- en klantvereisten. U kunt desgewenst individuele testcases aan een testplan toevoegen zonder een testpakket te hoeven maken. Meer dan één testpakket of testplan kan verwijzen naar een Testcase. U kunt Testcases effectief hergebruiken zonder ze voor elke suite of elk plan te hoeven kopiëren of klonen.

Tot slot

De verschillende Azure DevOps onderdelen zijn gecombineerd als los van elkaar in te zetten en gratis uit te proberen. De gratis versies kennen uiteraard beperkingen in aantallen teamleden.

Bestaande Visual Studio Team Services gebruikers zullen weinig gemerkt hebben van de migratie naar Azure DevOps, behalve dan dat project-url’s zijn gewijzigd van ‘bedrijfsnaam.visualstudio.com/pojectnaam’ naar ‘dev.azure.com/bedrijfsnaam/projectnaam’.

Met de specifieke lay-out en navigatie van Azure DevOps maakten Visual Studio Team Services gebruikers begin 2019 al kennis toen Team Services een nieuw design kreeg. De on-premise Azure DevOps Server is in 2019 gereleased als opvolger van de on-premise TFS. De nieuwe features zijn na te lezen in de release notes van Microsoft.

Wanneer u moeite heeft om de juiste beslissingen te nemen inzake de verschillende Visual Studio abonnementen kunt u contact opnemen met Actendo.